Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Uudised
EST » Üldinfo » Uudised
Prindi
     
 

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine ja avalikustamine

30.06.2016

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande väljapaneku.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07 – 22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju maavalitsuse kodulehel. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses tööpäeviti tööajal.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

  • Harju maakond, sh Tallinn - 12.09.2016 kell 14.00 Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
  • Ida-Harjumaa  - 12.09.2016 kell 18.00  Kose Kultuurikeskuses (Hariduse tn 2, Kose alevik).
  • Lääne-Harjumaa - 13.09.2016 kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila linn)


Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 22. augustini 2016 aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.