Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Uudised
EST » Üldinfo » Uudised
Prindi
     
 

Ametlikud teated

02.09.2016

AMETLIKUD TEATED

 

Aegviidu Vallavolikogu 31.augusti 2016.a otsusega nr 20 jätkatakse Aegviidu alevi Pärna tn 1 kinnistul Aegviidu Vallavolikogu 31.08.2004.a otsusega nr 24 algatatud  detailplaneeringu koostamist ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 17718 m2 pindalaga ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega hoonestatud kinnistul  spordihoonele hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine, parkimise ja tehnovarustuse lahendamine. Planeeritav ala hõlmab ka Pärna tn 1a maaüksust suurusega 97 m2. Detailplaneering on kooskõlas Aegviidu valla üldplaneeringuga.