Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Uudised
EST » Üldinfo » Uudised
Prindi
     
 

Aegviidu Vallavolikogu korraline istung toimub kolmapäeval, 16. augustil 2017. a algusega kell 17.00 Aegviidu vallamaja koosolekute saalis

14.08.2017

Aegviidu Vallavolikogu  korraline istung toimub kolmapäeval,  16. augustil 2017. a  algusega kell 17.00         

  Aegviidu  vallamaja koosolekute saalis
 

 

Päevakorras                

 

1.Vallavanema informatsioon Aegviidu Vallavalitsuse poolt ettevõetust.

Ettekanne: vallavanem Riivo Noor
2.Aegviidu valla 2017. aasta I lisaeelarve läbivaatamine.
Ettekanne: finantsjuht Riina Ahven

3.Aegviidu valla arengukava 2018-2021 ja eelarvestrateegia läbivaatamine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik ja finantsjuht Riina Ahven

4.Aegviidu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 läbivaatamine.
Ettekanne: majandusspetsialist Enn Pung
5.Anija valla põhimääruse läbivaatamine.
Ettekanded: vallavanem Riivo Noor ja vallasekretär Anne Loik

6.Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule.
Ettekanne: vallavanem Riivo Noor
7.Laenu võtmine.
Ettekanne: vallavanem Riivo Noor
8.Aegviidu Vallavolikogu 21.12.2016. a otsuse nr 37 muutmine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

9.Aegviidu Vallavolikogu 21.12.2016. a otsuse nr 38 muutmine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

10.Tamme tänava koormamine isikliku kasutusõigusega.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik
11.Pargi tn 11 koormamine isikliku kasutusõigusega.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

12.Aegviidu Vallavolikogu 21.08.2013. a määruse nr 18 „Aegviidu valla ehitusmäärus“ kehtetuks tunnistamine.
Ettekanne: vallasekretär Anne Loik

 


Toomas Tõnise

Vallavolikogu esimees