Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
 
Sotsiaaltoetused
 
Sotsiaalteenused
 
Eeskirjad ja korrad
 
Tervishoiuasutused
 
Terviseprofiil
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Sotsiaalvaldkond
EST » Omavalitsus » Sotsiaalvaldkond
Prindi
     
 

Sotsiaal- ja haridusspetsialist - Kristel Lään
Telefon 605 1776
E-mail: kristel.laan@aegviidu.ee

 

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Ülesannete täitmiseks:
- korraldab sotsiaalteenuste osutamist
- määrab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi
- korraldab sotsiaalnõustamist
- lastekaitsetöö
- valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte