Tutvustus
Sümboolika
Pildigalerii
Uudised
Avalikud üritused
Ajalugu
Aukodanikud
Avalik profiil
Valimised
Kontaktid
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Aegviidu ja Anija valdade ühinemisleping
   
Can't parse line!
 
 
Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
EST » Üldinfo » Valla poolt osutatavad teenused ja nende tasu määrad
Prindi
     
 

 Aegviidu Valla poolt osutatakse elanikele järgmiseid teenuseid:


- võimalus rentida Noortekeskuse, Lasteaia, Kooli ja Rahvamaja ruume;
- võimalus kasutada valla bussi;
- võimalus kasutada valla järelhaagist;
- võimalus kasutada paljundus-  ja väljatrükkimisteenust;
- valla lehes "Aegviidu Aeg" kuulutuste ja reklaami avaldamine;
- vee- ja kanalisatsioonivõrgu kasutamine.

Valla poolt osutavate teenuste tasumäärad on kinnitatud Vallavalitsuse poolt:


- Aegviidu Noortekeskuse ruumide renditasu 10 €/tund, kusjuuresalates 3-ndast tunnist 2 eurot tund;
 

- Aegviidu Lasteaia ja Aegviidu Kooli ruumide renditasu 2 €/tund laste ja 4€/tund täiskasvanute gruppidele, kusjuures ööpäevase kasutamise korral 20€ laste ja 40€ täiskasvanute gruppidele;
 

- Aegviidu Rahvamaja ruumide renditasu
       *seminariruumidena 50 € ühekordse tasuna ööpäeva kohta (kellaaegadel 9-17)
       *peoruumidena 100€ ühekordse tasuna ööpäeva kohta (kellaaegadel 18.00 kuni 8.00)
       *tunnihinnana 10 € tund

 

- Aegviidu valla sõidubussi kasutamine 2,24 €/tund, millele lisandub 0,45€ kilomeetri eest;
 

- Sotsiaaltransport eakatele väljaspool omavalitsust asuvatesse asutustesse või eriarsti juurde 0,15€ kilomeetri eest;
 

- Aegviidu Vallavalitsuse ja Aegviidu valla hallatavate asutuste poolt osutatava paljundus- ja väljatrükkimisteenuse hinnaks 0,20€ lehekülg;
 

- Aegviidu Vallavalitsuse poolt osutatava värvilise väljatrükkimisteenuse hinnaks 0.64€ lehekülg;
 

- Aegviidu valla  omandis oleva haagise tasumäärad - 24 tunnise kestusega rendiaja eest tasutakse 10€, alla 24 tunnise rendiaja korral tasutakse 1 tunni eest 3€;
 

- Valla lehes "Aegviidu Aeg" kuulutuste ja reklaami avaldamise hind sõltub kasutatava pinna suurusest - 1/8 lehekülge (A4) 10€, 2/8 lehekülge (A4) 20€ ......8/8 ehk 1 lehekülg (A4) 80€;
 

- Tänavakaubanduse müügipileti hind 3.20€ ühe müügipäeva eest;
 

- Ühisveevärgi hind 0,77€ m3;
 

- Ühiskanalisatsiooni hind 0,96€ m3;
 

- Vee müük hüdrandist 2.30€ m3;
 

- Veemõõtja plommi eemaldamine (v.a. esimene kord) 5€/tund;
 

- Liitumispunktis ühisveevärgi või -kanalistasiooni sulgemine või avamine (v.a.esimene kord) 5€/kord.