Põhimäärus
Vallavolikogu
Vallavalitsus
 
Kontaktid
 
Palgaandmed
 
Puhkused
 
Vastuvõtuajad
 
Õigusaktid
Haridus
Kultuur ja sport
Sotsiaalvaldkond
Keskkonnakorraldus
Ehitus
Planeeringud
Teed ja tänavavalgustus
Rahvastikuregister
   
Can't parse line!
 
 
Vallavalitsus
EST » Omavalitsus » Vallavalitsus
Prindi
     
 

Vallavalitsuse koosseis:


Riivo Noor - vallavanem

Airi Noor

Peeter Krevald

Tiina Paltser

Riina Ahven

 

Vallavanem kinnitatud Aegviidu Vallavolikogu 27.11.2013. a otsusega nr 39 "Vallavanema valimistulemuste kinnitamine"

Vallavalitsus kinnitatud Aegviidu Vallavolikogu 04.12.2013. a otsuse nr 43 "Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine" osaline muutmine